Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Thảo Nguyên

trình bày những nội dung cơ bản của hiêp ước nhâm tuất 1862 và nhận xét về thái độ của nhà nguyễn

Trần Văn Tú
17 tháng 3 2019 lúc 22:27

Hiệp ước Nhân Tuất:Thừa nhận sự cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn,cho Pháp vào buôn bán ở 3 cửa biển,tự do truyền đạo Gia-tô cùng Tây Ban Nha và bỏ lệnh cấm đạo,bồi thường 280 vạn lạng bạc cho Pháp và Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long chừng nào buộc dân ngừng kháng chiến

Trước ưu thế về sức mạnh quân sự của kẻ thù, triều đình nhà Nguyễn không kiên quyết cùng nhân dân chống ngoại xâm, đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác, tỏ ra bạc nhược, yếu kém để thực dân Pháp lấn tới. Cuối cùng, vì quyền lợi ích kỉ của dòng họ đã bán rẻ quyền lợi dân tộc.


Các câu hỏi tương tự
Pikachu
Xem chi tiết
Trần Hoàng Anh
Xem chi tiết
Linh Bùi
Xem chi tiết
Linh Nga
Xem chi tiết
Bùi Việt Hoàng
Xem chi tiết
jelly_1011
Xem chi tiết
long ngô
Xem chi tiết
Hana Lê
Xem chi tiết
Đức Phạm Anh
Xem chi tiết