Thực hành đọc hiểu: Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

Thảo Phương

Trích dẫn ý kiến của Lê Trí Viễn ở đây có tác dụng gì?