Ôn tập học kì II

Sơn Nguyễn

Trên tia Ax vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm, vẽ đoạn thẳng M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng AB, BM

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhật Linh 6.5
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Lê Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
lyly
Xem chi tiết
Sơn Nguyễn
Xem chi tiết
Hiếu_LH
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Bình
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Hoàng Nhi
Xem chi tiết