Ôn tập học kì II

Sơn Nguyễn

Tính nhiệt độ trung bình ngày 6/3/2023 của Thành phố Lào Cai. Biết nhiệt độ đo được lúc 1h, 7h, 13h, 19h trong ngày hôm đó lần lượt là 170C; 190C; 220C;  180C.


Các câu hỏi tương tự
lyly
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Hoàng Nhi
Xem chi tiết
Charlotte
Xem chi tiết
Trần Văn Nhật long
Xem chi tiết
Mizuki Kazaki
Xem chi tiết
nguyễn cao phương trinh
Xem chi tiết
Minamoto Sakura
Xem chi tiết
Vũ Đức Thành ( Toki )
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương Uyên
Xem chi tiết