Ôn tập học kỳ II

nguyen ngoc son

tính số mol các chất có trong

a.20 gam MgO

b.32 gam Fe\(_2O_3\)

c.14,2 gam Na\(_2SO_4\)

d.\(8,96\) lít \(O_2\) ở đktc

Nhưn Ngốc Nghếch
7 tháng 4 lúc 18:13

a) 

nMgO = 20/40 = 0.5 (mol) 

b) 

nFe2O3 = 32/160 = 0.2 (mol) 

c) 

nNa2SO4 = 14.2/142 = 0.1 (mol) 

d) 

nO2 = 8.96/22.4 = 0.4 (mol) 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN