Bài 26. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Quoc Tran Anh Le

Tìm tổng của hai đa thức: x3 – 5x + 2 và x3 – x2 +6x – 4.

Kiều Sơn Tùng
19 tháng 9 lúc 0:45

Cách 1:

(x3 – 5x + 2) + (x3 – x2 +6x – 4)

x3 – 5x + 2 + x3 – x2 +6x – 4

=(x3 + x3 ) – x2 + (– 5x + 6x) + (2 – 4)

= 2x3 – x2 + x – 2

Cách 2:

Bình luận (1)
POP POP
19 tháng 9 lúc 0:46

\(x^3-5x+2+x^3-x^2+6x-4\\ =\left(x^3+x^3\right)-x^2-\left(5x-6x\right)-\left(4-2\right)\\ =2x^3-x^2+x-2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)