Luyện tập

Minh Lệ

Tiết mục văn nghệ có 31 bạn hát và 8 bạn múa. Hỏi tiết mục văn nghệ đó có tất cả bao nhiêu bạn?

MinYewCou
26 tháng 3 lúc 23:59

loading...

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 3 lúc 23:57

31+8=39

=>Tiết mục văn nghệ có tất cả 39 bạn

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 23:59

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ