Bài 26: Bốn phương trong không gian

Minh Lệ

Thực hành xác định bốn phương chính trong không gian dựa trên phương mặt trời mọc hoặc lặn.

POP POP
Hôm kia lúc 7:38

Các em tìm bạn chơi cùng, xác định hướng theo la bàn hoặc hướng MT mọc hi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết