Bài 26: Bốn phương trong không gian

Minh Lệ

- La bàn có các bộ phận nào? Nêu ý nghĩa của các chữ cái có trên mặt la bàn.

- La bàn dùng để làm gì?

Mai Trung Hải Phong
27 tháng 5 lúc 7:15

-Các bộ phận của la bàn: mặt la bàn, các chữ biểu thị cho bốn phương, kim la bàn. 

+Ý nghĩa các chữ cái có trên mặt la bàn:

-N là phương bắc.

-S là phương nam.

-E là phương đông.

-W là phương tây.

-La bàn dùng để xác định phương hướng trong không gian.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết