Bài 27: Trái đất và các đới khí hậu

Minh Lệ

Thực hành với quả địa cầu:

- Chỉ cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, bán cầu Bắc, bán cầu Nam và các đới khí hậu.

- Chỉ vị trí của Việt Nam và cho biết nước ta nằm ở đới khí hậu nào.

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:58

Này các em quan sát SGK và quả địa cầu, tự chỉ nhé!

Việt Nam thì nắm ở đới nóng (nhiệt đới)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết