Luyện tập tổng hợp

Vũ Bảo Nam

They/move/this/city/last/Monday/.

Trần Huy
19 tháng 3 lúc 13:26

They have moved to this city since last Monday.

Dạng hiện tại hoàn thành 

S + have / has + v III + O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Như Huỳnh
Xem chi tiết
thao vũ
Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Tân
Xem chi tiết
hoàng thiên
Xem chi tiết
Linh Bùi
Xem chi tiết
Ngô Minh Trung
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Khánh Huyề...
Xem chi tiết
Ánh Sao
Xem chi tiết
Đồng Hồ Cát 3779
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)