Văn bản ngữ văn 8

Song Hoa

Thêm câu chủ đề vào chuỗi câu sau để tạo thành một đoạn văn. Chỉ ra cách trình bày nội dung đoạn văn đã hoàn chỉnh:

"Những đóa hoa râm bụt thêm màu đỏ chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được gội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời."

Gi úp mình với khocroi Mai mình phải học rồi khocroi


Các câu hỏi tương tự
LanAnh
Xem chi tiết
neji
Xem chi tiết
Trần Đức Quang
Xem chi tiết
Trần Đức Quang
Xem chi tiết
Trần Đức Quang
Xem chi tiết
Trần Đức Quang
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Thái Hà
Xem chi tiết
Phong Lê
Xem chi tiết
LeAnhTuanPro
Xem chi tiết