Văn bản ngữ văn 8

Trần Đức Quang

Câu 1: Cho đoạn văn:

"Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

Chiều nắng tàn, mát dịu. Biển xanh veo màu mảnh trai. Đảo xa tím pha hồng. Những con sóng nhè nhẹ liếm trên bãi cát, bọt sóng màu bưởi đào".

a. Nêu cảm của em về cái hay của từ xanh veo màu mảnh trai trong cách miêu tả về biển của tác giả. (3-4 câu)

Gợi ý: - Về nghệ thuật: loại từ nào (phép nghệ thuật gì)

- Gợi màu sắc ntn? à khung cảnh của biển

- Gợi cảm

b. Qua hai phần trích trên, em cảm nhận được gì về vẻ đẹp của biển.

Gợi ý: - Biển ở thời điểm?

- Biển mang vẻ đẹp ntn về màu sắc, hình ảnh

- Gợi cảm…

Câu 2. “Chắt trong vị ngọt mùi hương

Lặng thầm thay những con đường ong bay

Trải qua mưa nắng vơi đầy

Men trời đất đủ làm say đất trời.”

(Nguyễn Đức Mậu, Hành trình của bầy ong)

a. Từ chắt có thể thay thế bằng từ nào? Cảm nhận cái hay của từ “chắt” trong câu thơ: Chắt trong vị ngọt mùi hương. 3 câu

Gợi ý: - Về nghệ thuật (từ loại)

- Gợi hình

- Gợi cảm

Câu 1: Cho đoạn văn:

"Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

Chiều nắng tàn, mát dịu. Biển xanh veo màu mảnh trai. Đảo xa tím pha hồng. Những con sóng nhè nhẹ liếm trên bãi cát, bọt sóng màu bưởi đào".

a. Nêu cảm của em về cái hay của từ xanh veo màu mảnh trai trong cách miêu tả về biển của tác giả. (3-4 câu)

Gợi ý: - Về nghệ thuật: loại từ nào (phép nghệ thuật gì)

- Gợi màu sắc ntn? à khung cảnh của biển

- Gợi cảm

b. Qua hai phần trích trên, em cảm nhận được gì về vẻ đẹp của biển.

Gợi ý: - Biển ở thời điểm?

- Biển mang vẻ đẹp ntn về màu sắc, hình ảnh

- Gợi cảm…

Câu 2. “Chắt trong vị ngọt mùi hương

Lặng thầm thay những con đường ong bay

Trải qua mưa nắng vơi đầy

Men trời đất đủ làm say đất trời.”

(Nguyễn Đức Mậu, Hành trình của bầy ong)

a. Từ chắt có thể thay thế bằng từ nào? Cảm nhận cái hay của từ “chắt” trong câu thơ: Chắt trong vị ngọt mùi hương. 3 câu

Gợi ý: - Về nghệ thuật (từ loại)

- Gợi hình

- Gợi cảm

b. Qua đoạn thơ, em cảm nhận được gì về phẩm chất và vẻ đẹp của bầy ong? 3 câu

Câu 3: Hãy  tưởng tượng và nhập vai chú ong, kể về hành trình đi lấy mật trong 1 ngày của mình. 
Giúp mình với mình cần rất gấp.

b. Qua đoạn thơ, em cảm nhận được gì về phẩm chất và vẻ đẹp của bầy ong? 3 câu

Câu 3: Hãy  tưởng tượng và nhập vai chú ong, kể về hành trình đi lấy mật trong 1 ngày của mình. 
Giúp mình với mình cần gấp.


Các câu hỏi tương tự
Trần Đức Quang
Xem chi tiết
Trần Đức Quang
Xem chi tiết
Trần Đức Quang
Xem chi tiết
thaiduong phuongkhanh
Xem chi tiết
Phú Phan Đào Ngọc
Xem chi tiết
Thái Phạm
Xem chi tiết
32.Đinh Văn Thoại 8/4
Xem chi tiết
Thúy Nguyễn
Xem chi tiết
Trí Thành
Xem chi tiết