Văn bản ngữ văn 8

Phong Lê

Bài1:Đọc thơ và trả lời câu hỏi bên dưới: “Khi trời trong gió nhẹ,sớm mai Hồng….Rướn thân trắng bao la thâu góp gió” Câu1:Bài tư chữa đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Câu2:Trình bày nội dung đoạn thơ bằng một câu văn? Câu3:Chỉ ra và gọi tên một trường từ vựng có trong đoạn thơ. Câu4:Giải thích nghĩa các từ:”dân trai tráng”,”Tuấn mã” trong đoạn thơ trên Câu5:Trong hai câu thơ: “Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng Dướn thân trắng bao la thâu góp gió” Tác giả đã sử dụng thành công biện pháp tu từ gì?Phân tích để thấy được bút pháp lãng mạn tài tình của Tế Hanh trong hai câu thơ trên


Các câu hỏi tương tự
Hiếu Bầu Trời
Xem chi tiết
traam anhh
Xem chi tiết
Hoàng Khánh Ly
Xem chi tiết
Phong Lê
Xem chi tiết
Trần Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Bích Nguyệtt
Xem chi tiết
van
Xem chi tiết
vuongnhatbac
Xem chi tiết
Oanh Ngô
Xem chi tiết