Bài 24: Thực hành tìm hiểu chất và hoạt động có hại cho cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh

Minh Lệ

Sử dụng thông tin thu thập được để đóng vai bác sĩ và chia sẻ với các bạn về việc bảo vệ cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh.

Mai Trung Hải Phong
Hôm kia lúc 7:30

Bạn có thể đóng vai hoặc tưởng tượng mình là bác sĩ

Bình luận (0)
POP POP
Hôm kia lúc 8:01

1 bạn đóng vai người hỏi, 1 người đóng vai bác sĩ 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết