Bài 26: Bốn phương trong không gian

Minh Lệ

Sử dụng la bàn xác định một số đồ vật của lớp học tương ứng với bốn phương chính trong không gian.

POP POP
27 tháng 5 lúc 8:00

Này em chuẩn bị la bàn, một số đồ dùng, kiểm tra chất lượng la bàn và xác định phương hướng nha!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết