Tổng hợp kiến thức chuyên đề: Các nước Đông Bắc Á, Mỹ La Tinh và Châu Phi

Vũ Thị Nhung

So sánh chiến tranh đặc biệt ,chiến tranh cục bộ và việt nam hóa chiến tranh. Sau nó rút ra nhận xét


Các câu hỏi tương tự
Bùi Phương Linh
Xem chi tiết
做当当
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Đạt
Xem chi tiết
Vũ Bá Minh
Xem chi tiết
Lê tuấn anh
Xem chi tiết
Dương thị châu loan
Xem chi tiết
Hoàng Thị Tâm
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thu Thủy
Xem chi tiết