Bài 27: Trái đất và các đới khí hậu

Minh Lệ

Sắp xếp các hình về quang cảnh và hoạt động của người dân cho phù hợp với từng đới khí hậu ở hình 10.

POP POP
25 tháng 5 lúc 16:06

Đới nóng: Hình 11, Hình 16

Đới ôn hoà: Hình 14, Hình 15

Đới lạnh: Hình 12, Hình 13

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết