Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Vân Trần

Rút gọn

H = \((\frac{\sqrt{a}-2}{a-1}-\frac{\sqrt{a}+2}{a+2\sqrt{a}+1}).(1+\frac{1}{\sqrt{a}})\) \(\left(a>0,a\ne1\right)\)


Các câu hỏi tương tự
Bảo Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
La Voiture Noire
Xem chi tiết
Khánh Huyền
Xem chi tiết
•๖ۣۜUηĭɗεηтĭƒĭεɗ
Xem chi tiết
Sang Mi Choo
Xem chi tiết
Minecraftboy01
Xem chi tiết
Quân Đoàn Minh
Xem chi tiết
thư Đoàn Thị Anh
Xem chi tiết
Pham Thanh Thuong
Xem chi tiết