Bài 27: Trái đất và các đới khí hậu

Minh Lệ

Quan sát và nêu hoạt động tiêu biểu của con người ở từng đới khí hậu.

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:58

Đới nóng: di chuyển bằng lạc đà; trồng các nông sản nông nghiệp chịu nóng như cà phê,...

Đới ôn hoà: hoạt động du lịch theo mùa; trồng nho, táo, lựu, lúa mì,...

Đới lạnh: Nuôi tuần lộc, nuôi cá,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết