Bài 26: Bốn phương trong không gian

Minh Lệ

Quan sát tư thế đứng của bạn Hòa vào buổi sáng, buổi chiều và cho biết:

- Tay phải của Hòa chỉ về phương nào? Tay trái của Hòa chỉ về phương nào?

- Hai phương còn lại ở đâu so với vị trí của Hòa?

- Nêu cách xác định bốn phương chính dựa vào phương mặt trời mọc và lặn.

Mai Trung Hải Phong
Hôm kia lúc 7:16

-Tay phải của Hòa chỉ về phương đông. Tay trái của Hòa chỉ về phương tây.

-Phương nam nằm ở sau lưng của Hòa và phương bắc nằm ở trước mặt của Hòa.

-Cách xác định bốn phương chính dựa vào phương Mặt Trời mọc là: đứng thẳng, hai tay dang ngang, tay phải hướng về phía Mặt Trời mọc, thì: tay phải chỉ phương đông, tay trái chỉ phương tây, trước mặt là phương bắc, sau lưng là phương nam.

-Cách xác định bốn phương chính dựa vào phương Mặt Trời lặn là: đứng thẳng, hai tay dang ngang, tay trái hướng về phía Mặt Trời lặn, thì: tay trái chỉ phương tây, tay phải chỉ phương đông, trước mặt là phương bắc, sau lưng là phương nam.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết