Bài 27: Trái đất và các đới khí hậu

Minh Lệ

Quan sát từ hình 3 đến hình 6, chỉ và nói tên các đới khí hậu. Từng đới khí hậu có đặc điểm gì?

POP POP
25 tháng 5 lúc 16:02

Đới nóng: Nhiệt độ quanh năm thường cao, tập trung đông dân cư, giới hạn từ chí tuyến Bắc -> chí tuyến Nam,...

Đới ôn hoà: Có 2 đới ôn hoà, xuất phát từ vòng cực Bắc -> chí Tuyến Bắc và từ vòng cực Nam -> chí tuyến Nam, biên độ nhiệt trong năm thường lớn (mùa nóng cực, mùa lạnh cực), trồng nhiều loại nông sản theo mùa theo vụ,...

Đới lạnh: Có 2 đới lạnh, xuất phát từ vòng cực Bắc -> Cực Bắc, vòng cực Nam -> cực Nam, khí hậu lạnh khắc nghiệt quanh năm, rất ít dân cư sinh sống,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết