Bài 27: Trái đất và các đới khí hậu

Minh Lệ

Quan sát hình 1 và mô tả hình dạng của Trái Đất.

POP POP
25 tháng 5 lúc 16:03

Tham khảo em hi!

___

– Hình dạng quỹ đạo :elip

– Hướng chuyển động: Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông

– Thời gian chuyển động hết một vòng: 365 ngày 6 giờ

– Góc nghiêng và hướng của trục trong quá trình chuyển động: Trong khi chuyển động trên quỹ đạo, Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục không đổi → chuyển động tịnh tiến.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết