Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Nhã Uyên

Phát biểu nào sau đây đúng về sự phân bố nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất? A. Nhiệt độ ở bán cầu Tây cao hơn bán cầu Đông. B. Biên độ nhiệt độ ở đại dương nhỏ hơn lục địa. C. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất đều ở đại dương. D. Biên độ nhiệt lớn nhất và nhỏ nhất đều ở lục địa.

_Sunn So Sad_
27 tháng 10 2021 lúc 14:37

C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bảo
Xem chi tiết
Vũ Lộc
Xem chi tiết
Giải Nhỏ Cự
Xem chi tiết
Huỳnh Giao
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Khanncc Nguyễn
Xem chi tiết
Ngọc Hnue
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết