Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Vũ Lộc

19. Phát biểu nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ không khí theo địa hình?

A. Càng lên cao hơn, nhiệt độ càng giảm.

B. Nhiệt độ thay đổi theo các hướng sườn.

C. Nhiệt độ sườn dốc cao hơn sườn thoải.

D. Càng lên cao, biên độ nhiệt độ càng lớn.

20. Nhiệt độ không khí không thay đổi theo

A. độ cao địa hình.

B. độ dốc địa hình.

C. hướng sườn núi.

D. hướng dãy núi.

 


Các câu hỏi tương tự
Bảo
Xem chi tiết
Nhã Uyên
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thị Lan
Xem chi tiết
Huỳnh Giao
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết
Nguyễn Đình An
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lê thị mỹ tiên
Xem chi tiết