Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bảo

Phát biểu nào sau đây không đúng về sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất A. Lục địa có biên nhiệt độ lớn B. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm C. Xích đạo là nơi có nhiệt độ cao nhất D. Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ

Nguyễn Đức Quyết
28 tháng 10 2021 lúc 20:56

C

Bình luận (0)
Dương Lường
15 tháng 12 2021 lúc 23:19

D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhã Uyên
Xem chi tiết
Vũ Lộc
Xem chi tiết
Huỳnh Giao
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thị Lan
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết
Giải Nhỏ Cự
Xem chi tiết
Đậu Thị Anh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết