Bài 12: Định dạng đối tượng trên trang chiếu

MinhLe

Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

A. Hình ảnh minh họa làm cho bài trình chiếu ấn tượng hơn.

B. Nên chọn hình ảnh phù hợp với chủ đề của bài trình chiếu.

C. Màu sắc, họa tiết trên hình ảnh không cần trùng khớp với chủ đề.

D. Hình ảnh minh họa cần có tính thẩm mĩ.

Pikachu
22 tháng 11 lúc 17:17

A đúng

B đúng

C sai

D đúng

Bình luận (0)
Đức Minh
22 tháng 11 lúc 17:57

A  => đúng

B => đúng

C => sai

D => đúng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)