Thực hành đọc hiểu: Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

Thảo Phương

Ở phần 5, tác giả nêu lên các nội dung chính nào?

Huế Hân Huỳnh
22 tháng 11 lúc 11:13

Ở phần 5,tác giả nêu lên sự kiện Gióng bay về trời và những dấu vết mà Gióng để lại

Bình luận (0)