Hướng dẫn tự học

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Đọc sách báo, truy cập internet, sưu tầm, tìm đọc các bài nghị luận văn học trình bày một ý kiến về cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn học, nhất là các tác phẩm đã học, theo cách sau:

- Sử dụng công cụ tìm kiếm, gõ tên các tác phẩm văn học cần tìm.

- Thu thâp các nguồn tư liệu gồm: bài viết, hình ảnh, video,...

2. Ghi chép và tích lũy trích đoạn văn nghị luận hay mà em đã đọc được.