Bài 26: Xác định các phương trong không gian

Minh Lệ

Nếu đứng trước cửa nhà của mình như bạn trong hình 1, em thấy Mặt Trời mọc phía nào: bên trái, bên phải, trước mặt hay sau lưng em?

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:44

Phía phải nhà

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết