Ôn tập lịch sử lớp 6

nguyễn thị vân ngọc

Nêu chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc từ thế kỉ 1-6.Mục đích của chính sách đó? Đánh giá của em về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc từ thế kỉ 1-6? Hệ quả của các chính sách đó?

Nêu chính sách cai trị cảu nhà Lương?). Mục đích của các chính sách đó? Đánh giá của em về chính sách cai trị cuả nhà Lương? Hệ quả của các chính sách đó?

mong mọi giúp em nha em đang cần gấp ^^


Các câu hỏi tương tự
Lịnh
Xem chi tiết
Nam Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Minh
Xem chi tiết
Lê Mỹ Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Ly Na
Xem chi tiết
Tường Vy
Xem chi tiết
☞Tᖇì  ᑎGâᗰ ☜
Xem chi tiết
Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Hồng Diện
Xem chi tiết
việt anh nguyễn
Xem chi tiết