Bài 26: Xác định các phương trong không gian

Minh Lệ

Nêu các bước xác định phương trong không gian bằng la bàn.

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:41

Các bạn tìm la bàn và tập thực hành thử nhé!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết