Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).

Trần Hà Thư
Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Đến B người đó nghỉ 10 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 3giờ 40phút. Tính quãng đường AB.
👁💧👄💧👁
24 tháng 2 2021 lúc 21:49

Đổi: 3 giờ 40 phút = \(\dfrac{11}{3}\) giờ; 10 phút = \(\dfrac{1}{6}\) giờ

Gọi độ dài quãng đường AB là x (km)

(ĐK: x > 0)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là: \(\dfrac{x}{40}\) (giờ)

Thời gian xe máy đi từ B về A là: \(\dfrac{x}{30}\) (giờ)

Mà thời gian tổng cộng hết 11/3 giờ nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{40}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{x}{30}=\dfrac{11}{3}\\ \Leftrightarrow\dfrac{3x}{120}+\dfrac{20}{120}+\dfrac{4x}{120}=\dfrac{440}{120}\\ \Leftrightarrow3x+4x+20=440\\ \Leftrightarrow7x=420\\ \Leftrightarrow x=60\left(tmđk\right)\)

Vậy quãng đường AB dài 60km

 

 

Bình luận (3)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 2 2021 lúc 21:54

Đổi \(3h40'=\dfrac{11}{3}h\)

\(10'=\dfrac{1}{6}h\)

Gọi x(km) là độ dài quãng đường AB(Điều kiện: x>0)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là: 

\(\dfrac{x}{40}\left(h\right)\)

Thời gian xe máy đi từ B về A là: 

\(\dfrac{x}{30}\left(h\right)\)

Theo đề, ta có: \(\dfrac{x}{40}+\dfrac{x}{30}+\dfrac{1}{6}=\dfrac{11}{3}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3x}{120}+\dfrac{4x}{120}=\dfrac{11}{3}-\dfrac{1}{6}=\dfrac{21}{6}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{7x}{120}=\dfrac{7}{2}\)

\(\Leftrightarrow7x=420\)

hay x=60(thỏa ĐK)

Vậy: Độ dài quãng đường AB là 60km

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Diệp Túy Phụng
Xem chi tiết
Dương Thùy
Xem chi tiết
trần tấn tài
Xem chi tiết
KYAN Gaming
Xem chi tiết
H T T
Xem chi tiết
Bùi Đồng
Xem chi tiết
huy ngo
Xem chi tiết
Phạm Anh Duy
Xem chi tiết
Love linh
Xem chi tiết