Bài 4. Sự rơi tự do

Sói đen

Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống mặt đất lấy g bằng 10 m/s a tính thời gian rơi của vật b tính vận tốc của vật trước khi chạm đất ctính quãng đường vật rơi được trong 2 giây đầu d tính quãng đường vật rơi được trong giây cuối

nguyễn thị hương giang
20 tháng 11 lúc 9:09

a)Thời gian vật rơi: \(S=\dfrac{1}{2}gt^2\)

\(\Rightarrow t=\sqrt{\dfrac{2S}{g}}=\sqrt{\dfrac{2\cdot45}{10}}=3s\)

b)Vận tốc vật trước khi chạm đất:  \(v=gt=10\cdot3=30m/s\)

c)Quãng đường vật rơi được trong 2s đầu:

\(S=\dfrac{1}{2}gt^2=\dfrac{1}{2}\cdot10\cdot2^2=20m\)

Quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng:

\(\Delta S=S_3-S_2=45-20=25m\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyên Khôi
Xem chi tiết
Viper
Xem chi tiết
đào ngọc nhi
Xem chi tiết
10A1 Lê Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
ĐẠT CAO
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
Khánh Ân Phạm
Xem chi tiết
phat minh
Xem chi tiết
Thái Thị Thiên Thu
Xem chi tiết