Bài 2. Chuyển động thẳng đều

06.Trương Ngọc Diễm 8/2

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có:
a. Viết phương trình chuyển động của vật.


loading...


Các câu hỏi tương tự
Thanh Thư
Xem chi tiết
Bùi Hạnh Chi
Xem chi tiết
tú anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Xem chi tiết
Thảo Lê
Xem chi tiết
Nhật Thiên
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
MAI TRINH NGUYỄN KHẮC
Xem chi tiết
nô bi ta
Xem chi tiết