CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Diệp Tử Vân

Một hợp chất gồm 1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.
a/ Tính phân tử khối hợp chất.
b/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH

Nguyệt Trâm Anh
21 tháng 9 2017 lúc 21:23

PTK hidro: 2 . 1 = 2
PTK hợp chất: 2.22 = 44
Ta có: X + 2.16 = 44
ð X = 44 – 32 = 12
ð X là nguyên tố cacbon, KHHH là C

Bình luận (0)
Nguyệt Trâm Anh
21 tháng 9 2017 lúc 21:24

PTK hidro: 2 . 1 = 2
PTK hợp chất: 2.22 = 44
Ta có: X + 2.16 = 44
=>
X = 44 – 32 = 12
=>
X là nguyên tố cacbon, KHHH là C

Bình luận (0)
Brit Nguyễn
21 tháng 9 2017 lúc 21:26

a) M=22.2=44

b)vì có 2 nguyên tử o2 nên

X+32=44 suy ra X=12 ( cacbon) kí hiệu c

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Võ Nhiệt My
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hằng
Xem chi tiết
Lap Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Võ Nhiệt My
Xem chi tiết
NguyenBaoNgoc
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
_ TieuTinhhehe
Xem chi tiết
jhjhhhhh
Xem chi tiết
jhjhhhhh
Xem chi tiết