Chương 2: TỔ HỢP. XÁC SUẤT

Big City Boy

Một đoàn tàu gồm 12 toa chở khách (mỗi toa có thể chứa tối đa 12 khách) Có 7 hành khách chuẩn bị lên tàu. Tính xác suất để đúng 3 toa có người ( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba). A. 0,017. 

B. 0,123

C. 0,011.

D. 0,018.

Nguyễn Việt Lâm
19 tháng 3 lúc 14:13

Không gian mẫu: mỗi khách có 12 cách chọn toa nên 7 khách có \(12^7\) cách lên tàu

Chọn 3 tỏa từ 12 toa: có \(C_{12}^3\) cách

- Xếp 7 khách vào 3 toa theo cách bất kì: mỗi khách có 3 cách chọn toa nên có \(3^7\) cách

- Chọn 2 toa từ 3 toa có \(C_3^2\) cách, xếp 7 khách vào 2 toa này có \(2^7\) cách \(\Rightarrow C_3^2.2^7\) cách xếp 7 khách vào không nhiều hơn 2 toa

- Chọn 1 toa có 3 cách, xếp 7 khách vào toa này có \(1^7=1\) cách \(\Rightarrow3\) cách xếp 7 khách vào 1 toa

\(\Rightarrow C_{12}^3\left(3^7-C_3^2.2^7+3\right)\) cách xếp 3 toa đều có khách

Xác suất: \(P=\dfrac{C_{12}^3\left(3^7-C_3^2.2^7+3\right)}{12^7}=0,011\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
vvvvvvvv
Xem chi tiết
Phommavong Sameevanh
Xem chi tiết
Cẩm Ly Nguyễn
Xem chi tiết
An Quốc
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
violet10
Xem chi tiết
Tên Không
Xem chi tiết
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết