Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân

Hà Quang Minh

Một bước chân của em dài khoảng bao nhiêu xăng-ti-mét?

- Em bước đi tự nhiên, bình thường (không cô bước dài).

- Làm dấu rồi dùng thước đo độ dài một bước chân của em (khoảng cách từ mũi bàn chân phải đến mũi bàn chân trái của một bước đi).

- Ghi lại số đo một bước chân của em theo xăng ti mét.


Các câu hỏi tương tự
Hà Quang Minh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
Xem chi tiết