Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân

Hà Quang Minh

Đo một số khoảng cách bằng bước chân để biết được số đo này khoảng bao nhiêu mét.

- Giáo viên hướng dẫn đo: chiều dài, chiều rộng của phòng học,…

- Học sinh đếm số bước chân theo mỗi khoảng cách cần đo.

- Tính hoặc đếm để biết số đo đó khoảng bao nhiêu mét.

Chẳng hạn, theo chiều dài phòng học, em đếm được 25 bước chân. Có thể dựa vào sơ đồ sau:

Chiều dài phòng học khoảng bao nhiêu mét?

- Các nhóm trình bày cách làm trước lớp.


Các câu hỏi tương tự
Hà Quang Minh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
Xem chi tiết