Bài 7 : Sự tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả

nguyen thu trang

Một bức điện được đnáh từ thủ đô Hà Nội ( múi giờ số 7) hồi 3 giờ 30 phút ngày 16 thắng 5 năm 2016 đến Luân Đôn( múi giờ số 0) 3 giờ sau trao cho người nhận. Hỏi lúcngười nhận được bức điện thì ở Luân Đôn là mấy giờ, ngày nào?

Phùng Tuệ Minh
3 tháng 11 2018 lúc 13:10

Số giờ chênh lệch của Luân Đôn và Hà Nội là: 7-0=7( giờ).

Vậy, khi trao đến người nhận, ở Việt Nam sẽ là: 3 giờ 30 phút+ 3 giờ= 6 giờ 30 phút.

Lúc đó ( lúc nhận đc thư) ở Luân đôn sẽ là: 6 giờ 30 phút +7 giờ= 13 giờ 30 phút.( ngày 16/5/2016)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Mai
Xem chi tiết
Đinh Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Ngọc Hân
Xem chi tiết
fyryed
Xem chi tiết
Giang Đàm
Xem chi tiết
Love Meoz
Xem chi tiết
phát
Xem chi tiết
Minhtrum Dang
Xem chi tiết
Khanh Le Dang
Xem chi tiết