Bài 7 : Sự tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả

fyryed
luân đôn bây giờ là 10h30 ngày 1/1/2024 lúc đó matcova, cairo, bắc kinh, hà nội, tokyo, niu ooc là mấy giờ

Các câu hỏi tương tự
Khanh Le Dang
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Ngọc Hân
Xem chi tiết
Ngọc Mai
Xem chi tiết
Minhtrum Dang
Xem chi tiết
Lê Trần Thiên Ngọc
Xem chi tiết
Lê Trần Thiên Ngọc
Xem chi tiết
Lê Trần Thiên Ngọc
Xem chi tiết
Lê Trần Thiên Ngọc
Xem chi tiết
phát
Xem chi tiết