Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Quoc Tran Anh Le

Một bạn học sinh dùng máy tính cầm tay tính được kết quả của phép tính như sau: \(\sqrt {10}  + 10\sqrt 2  \approx 27,304\).

Em hãy kiểm tra lại bằng cách ước lượng.

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 21:33

\(\sqrt {10}  + 10\sqrt 2  \approx 3 + 15 = 18\) chênh lệch nhiều so với \( 27,304\)

Vậy bạn học sinh đã tính sai.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)