Bài 58: So sánh phân số

Minh Lệ

Mỗi bạn thỏ đen, thỏ nâu, thỏ trắnag có cân nặng là một trong ba số đo \(\dfrac{13}{2}\) kg, \(\dfrac{21}{6}\) kg, \(\dfrac{37}{6}\) kg. Biết các bạn thỏ ngồi lên cầu thăng bằngnhư hình vẽ.

Thỏ trắng cân nặng là:

A. \(\dfrac{13}{2}\) kg                       B. \(\dfrac{21}{6}\) kg                           C. \(\dfrac{37}{6}\) kg

Người Già
23 tháng 8 2023 lúc 23:59

So sánh số đo cân nặng đã cho và dựa vào hình vẽ để tìm cân nặng của thỏ trắng.

C.\(\dfrac{37}{6}\) kg
Bình luận (0)
Gia Linh
23 tháng 8 2023 lúc 23:59

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết