Bài 26: Bốn phương trong không gian

Minh Lệ

- Mặt trời mọc ở phương nào và lặn ở phương nào?

- Em còn biết những phương nào khác?

Mai Trung Hải Phong
27 tháng 5 lúc 7:18

-Mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây

-Em còn biết các phương khác như phương nam,phương bắc

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết