Lesson One

datcoder

Look at the words. Ask and answer.

Người Già
18 tháng 1 lúc 22:47

1. Where are you? (Bạn đang ở đâu vậy?)

I’m in Da Nang. (Tôi ở Đà Nẵng.)

What's the weather like? (Thời tiết ở đấy như thế nào?)

It's sunny. (Trời nắng.)

What are you doing in Da Nang ? (Bạn đang làm gì ở Đà Nẵng?)

I'm visiting Ba Na hills and I'm eating mi quang. (Tôi đang tham quan Bà Nà Hills và tôi đang ăn mì quảng.)

2. Where are you? (Bạn đang ở đâu vậy?)

 I’m in Ho Chi Minh city. (Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.)

What's the weather like? (Thời tiết ở đấy như thế nào?)

It's sunny(Trời nắng.)

What are you doing in Ho Chi Minh city ? (Bạn đang làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh?)

I'm visiting Ben Thanh market and I'm eating street foods. (Tôi đang ghé thăm chợ Bến Thành và tôi đang ăn thức ăn đường phố.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết