Chương I : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chi Quỳnh
Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: (-2).9=3.(-6)

-2/3 = -6/9

-2/-6 = 3/9

9/3 = -6/-2

9/-6 = 3/-2

Bình luận (0)
Quang Anh Vũ
28 tháng 2 lúc 17:08

`9/3 = -6/-2`

`-2/3 = -6/9`

`9/-6 = 3/-2`

`-2/-6 = 3/9`

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN