Quan tâm đến người thân

Quoc Tran Anh Le

- Làm các đồ vật đơn giản bằng giấy, bìa, nhựa,...

- Trao tặng sản phẩm đó cho người thân trong gia đình.

Quoc Tran Anh Le
19 tháng 11 lúc 16:45

Ví dụ: Em có thể làm thiệp chúc, làm hoa giấy dể tặng người thân của mình.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết