Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

My Lai
Làm 1 bản kế hoạch làm việc của mình trong tuần sau
Phạm Mai Phương
Phạm Mai Phương 13 tháng 1 lúc 19:26

undefined

Bình luận (0)
Phạm Mai Phương
Phạm Mai Phương 13 tháng 1 lúc 19:25

 tham khảo hình ảnh nhé !

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 13 tháng 1 lúc 23:46

Bản kế hoạch của em định hoạch sẽ là trong học tập hay đời sống?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN