Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Huyên Nguyễn

Khí nạp vào xilanh của động cơ xăng và động cơ diezen là gì?

minh nguyet
29 tháng 3 2021 lúc 23:38

Khí nạp vào động cơ Diezen là không khí còn của động cơ xăng là hỗn hợp xăng – không khí do bộ chế hoà khí tạo ra

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Phấn
Xem chi tiết
Huyên Nguyễn
Xem chi tiết
Phương Anh Phạm
Xem chi tiết
Le Anh Thai
Xem chi tiết
Huyên Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Anh Tuấn
Xem chi tiết
Định Đỗ
Xem chi tiết
I
Xem chi tiết
Nam Nguyễn
Xem chi tiết