Bài 27: Trái đất và các đới khí hậu

Minh Lệ

Kể thêm một số hoạt động của con người ở các đới khí hậu mà em biết.

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:56

Đới lạnh: Nghiên cứu khí tượng vùng cực, đánh bắt hải sản vùng cực

Đới ôn hoà: cào tuyết, trồng hoa anh đào,...

Đới nóng: trồng rừng, ...

Bình luận (0)
POP POP
25 tháng 5 lúc 15:58

Đới nóng: di chuyển bằng lạc đà; trồng các nông sản nông nghiệp chịu nóng như cà phê,...

Đới ôn hoà: hoạt động du lịch theo mùa; trồng nho, táo, lựu, lúa mì,...

Đới lạnh: Nuôi tuần lộc, nuôi cá,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết